Familieklinikken

Familieklinikkens kerneydelser er: social-psykologisk rådgivning, psykoterapi, coaching, supervision og undervisning.

De terapeutiske tilbud er rettet mod børn, unge, voksne, par og familier der enten henvender sig af egen drift og eller henvises fra egen læge, kommuner eller arbejdsplads.

Desuden støtte forældre med barn/børn anbragt udenfor hjemmet samt tilbud om professionel mentor/coach til unge og voksne tilknyttet kommunale Jobcentre.

Derudover tilbud til om coaching og supervision til teams, der arbejder indenfor børne-familie, voksen og misbrugsområdet.

Familieklinikken

Psykoterapeutiske samtaler

Familieklinikken tilbyder bl.a. individuel, par og familie samtaler/konsultationer samt psykoterapeutiske samtaler. Endvidere støtte til børn, unge og deres familier og til forældre med børn anbragt udenfor hjemmet.

Supervison/ coaching

Jeg tilbyder supervsion/coaching indenfor voksen- børne- og familieområdet.

Lev livet på godt og ondt

Målet med psykoterapi er altså ikke at finde lykken, helbredelse eller noget spirituelt, men at finde klarhed og kompentence tll at leve livet på godt og ondt”.

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en behandling, der består af regelmæssige samtaler, hos en uddannet psykoterapeut.

Supervision og coaching

Igennem mange år har jeg arbejdet med fagpersoner, der i det daglige arbejder/ superviserer eller har en psykoterapeutisk og eller konsulterende rolle i forhold til andre mennesker.

Speciale: voksen/børne-og familieområdet og misbrugsområdet (alkohol, stoffer og medicin).

Emner som går igen er: kommunikantion og kontaktfuld samtale

 • kontraktens og kontekstens betydning
 • målsætning og handle/behandlingsplan – hvem har ansvaret?
 • forståelsen af overføring og modoverføring som nødvendige betingelser for en arbejdsrelation mellem behandler og klient
  egne følelser som instrument i terapi/supervision/samtale/konsultation og hvordan man anvender dem på en praktisk håndgribelig måde til at intervenere.

Indholdet vil selvfølgelig forme sig efter cases og problemstillinger, som den enkelte vælger at ‘tage op’/medbringe.
Der tilbydes individuel og eller grupper supervision/coaching. 

I supervisionen er udgangspunktet det professionelle nærvær og fagligt og personligt lederskab i en kombination af systemisk og objektrelations tænkning. Ligeledes er afsættet altid stedets målsætning og daglige praksis.

Vor tids arbejdsprocesser rummer ofte faglige og personlige aspekter: Kompetence er evnen til at kunne inddrage personligheden som et hensigtsmæssigt og kreativt redskab i kommunikationen med andre mennesker. Redskabet bygger på en høj grad af selvindsigt og bevidstheden om egne holdninger, normer og indre barrierer.

Den moderne konsulent og leder har det til fælles, at de er katalysatorerer for andres udvikling og fungerer som igangsættere. Supervision er en metode hvor både det faglige og personlige aspekt bearbejdes med henblik på kvalitetssikring og effektivisering i hverdagen. Endvidere kan supervision/coaching forebygge bl.a. stress og udbrændthed.

Grundelementer i supervision

 • sikring og højnelse af fagets praksis og etik
 • nærhed i hverdagens praksis
 • støtte og omsorg
 • igangsætning, inspiration, fordybelse og udvikling
 • kriseintervention
 • kompentenceudvikling
 • forebyggelse af stress og udbrændthed
 • Coaching

Coaching er et effektivt redskab, der er fremadrettet. Coaching hjælper andre til at finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindrer dem i at opnå det – og hvordan man kommer frem til at udnytte sit potentiale. At bruge sig selv til det, man er skabt til.

Der tilbydes individuel og eller gruppersupervision/coaching.

Du/I er velkommen til at kontakte mig Tlf.: 4013 5721 og skrive en mail til: marianne(@)glaffey.dk. såfremt du/I er interesseret i at høre mere og eller evt. lave en aftale om et formøde m.v., hvor vi sammen kan drøfte og tilrettelægge indholdet m.v. på dit/jeres behov for supervison/coaching.

Marianne Glaffey

Har du et spørgsmål til det du lige har læst, skal du være velkommen til at kontakte mig på telefonen eller via kontaktformularen. 

Ringer du til mig, mens jeg har jeg klienter, møder du min telefonsvarer, og du kan du indtale en besked.