Links

KC Kurser

KC Kurser

KC Kurser er et specialteam med solide erfaringer inden for afklaring af og støtte til aktivitetsparate, psykisk sårbare og langvarigt ledige borgere i alle aldersgrupper.

Besøg hjemmeside

Foreningen FASD - mennesker med medfødt alkoholskade

Foreningen FASD - mennesker med medfødt alkoholskade

FASD er en nystartet forening i 2017. Foreningens formål er:

  • At oplyse offentligheden om FASD (fetal alcohol syndrome disorder)
  • At støtte mennesker, der lever med FASD, menneskeligt, sundhedsmæssigt, socialt, rådgivningsmæssigt
  • At støtte professionelle (læger, psykologer, sygeplejersker, jordemødre, sundhedsplejersker, pædagoger, socialrådgivere og andre rådgivere, samt plejefamilier og adoptivfamilier), der arbejder med mennesker, der lever med FASD
  • At støtte pårørende, der måtte ønske rådgivning
  • At medvirke til at færre børn fødes med FASD

Besøg hjemmeside

Dansk Institut For Spædbarnsterapi

Dansk Institut For Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapien er inspireret af den franske børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto, samt hendes elev, Caroline Eliacheff, børnepsykiater og psykoanalytiker.

”Lad aldrig barnets smerte blive glemt” & ”Alt usagt binder energi”

 En metode til at løse op for traumer, der er opstået i de tidlige leveår.

Hvorfor arbejde med traumatiserede spædbørn?

• Det er lettere at reparere det lille barns traume, end det er at bearbejde traumer hos større børn
• Det lille barns onde cirkel er ikke så fastlåst, de har en glimrende evne til reparation
• Hvis det, der forhindrer en sund udvikling, fjernes, kan barnets egen stærke drivkraft overtage helingen
• Spædbørn/småbørn reagerer hurtigt på forandringer i omgivelserne
• Hvis barnet ikke hjælpes, er der risiko for en livslang fejludvikling
• Alt usagt binder energi – også hos det spæde barn
• Traumatiske oplevelser kan forårsage en total tilbagetrækning fra verden
• Den basale tillid til forældrene og omverdenen skades
• Barnet er i en tilstand af indre spænding og forhøjet agtpågivenhed
• Kropslige symptomer udvikles.

Besøg Hjemmeside

Marianne Glaffey

Har du et spørgsmål til det du lige har læst, skal du være velkommen til at kontakte mig på telefonen eller via kontaktformularen. 

Ringer du til mig, mens jeg har jeg klienter, møder du min telefonsvarer, og du kan du indtale en besked.