Privatlivspolitik

Cookie-politik
MG Consult.dk overholder efter bedste overbevisning de fastlagte retningslinjer for behandling af cookies.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

Cookies på denne hjemmeside
Når du besøger www.glaffey.dk eller en underside til MG Consult modtager du automatisk en eller flere cookies.

Vi skelner mellem om cookien forsvinder, når du lukker din browser (sessions-cookies), eller om de bliver gemt på din computer (blivende cookies). Ligeledes skelnes der mellem om cookien har MG Consult som afsender (første parts cookies) eller en af vores services som afsender (tredje parts cookies).

Hvordan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. På http://minecookies.org/cookiehandtering får du en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser.

Første parts cookies
MG Consult’s egen cookie er en første parts cookie. Denne cookie er en session cookie, som lever til du lukker din browser. Cookien bliver brugt til at gemme brugerindstillinger på serversiden.

Tredje parts cookies
MG Consult bruger i visse tilfælde en række 3. parts services. Nogle af disse services bruger også cookies.

MG Consult er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder at MG Consult er forpligtet til at oplyse dig, om hvilke af done personoplysninger MG Consult behandler samt hvilket rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG
Marianne Glaffey
Klinikadresse: Lægehuset, Valseværksgade 4, 3300 Frederiksværk
Postadresse: Arresødalvej 9, 3300 Frederiksværk
Tlf. 4013 5721
CVR: 19498778

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
I forbindelse med din behandling hos MG Consult, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller din eventuelle værge samt kontakt med andet sundhedspersonale, f.eks., fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, sagsbehandler i Kommuner mfl. har MG Consult I NØDVENDIGT OMFANG behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

• Navn, adresse, e-mailadresser og telefonnummer
• Personnummer/cpr.nr.
• Helbredsoplysninger
• Oplysninger om pårørende
• Oplysninger om værger

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelssloven/persondataloven og persondataforordningen.
MG Consults behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime, jfr. Artikel 6(1) (f) i persondataforeningen, som MG Consult har i at behandle og opbevare patientdata samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. Klinikken er desuden forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jf. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournal.

MG Consult er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte it cpr.nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.
MG Consult vil desuden behandle oplysninger om di CPR.nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. Databeskyttelseslovens regler om behandling af cpr-nr.

3. MODTAGERE OG BEHANDLER AF PERSONLYSNINGER
Dine oplysninger behandles udelukkende af MG Consult, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang f.eks. blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker og sagsbehandlere i Kommuner.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds-eller sygeforsikring.
Dine personoplysninger kan også blive videregivet MG Consults samarbejdspartnere, hvis videregivelsen er formålstjenlig eller nødvendig for din behandling hos MG Consult.

MG Consult vil KUN videregive dine personoplysninger jfr. Ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.
I forbindelse med oprettelse af journal i MG Consults it-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til MG Consults databehandler GETit DONE og One.Drive.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER.
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer MG Consult har registreret om dig. Ønsker du det udleverer MG Consult en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget, slettet eller behandlingen heraf begrænset. Hvis du under din behandling gør indsigelser med MG Consults behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for MG Consults behandling af dig jfr. Pkt. 2, vil MG Consult ikke længere kunne behandle dig og din behandling vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor MG Consult ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.
Hvis du ønsker (1) indsigt i (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos MG Consult eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til MG Consult marianne@glaffey.dk

5. DATAPORTABILITET
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING
Personoplysningerne i forbindelse med dinbehandling slettes 5 år efter den senest optegnelse i din patientjournal jfr. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

7. KLAGE
Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage skal indgives til Datatilsynet, Borgergade 28.5.,1300 København K. dt@datatilsynet.dk