Brochurer

Professionel coach/mentor
Formålet med en coach/mentor er at styrke dig i din personlige‐og faglige udvikling og støtte dig i din personlige forandring og udviklings proces.

Spædbarnsterapi og metode
Traumatiske oplevelser i løbet af de første leveår kan medføre vedvarende dysfunktion i barnets liv, og her kan Spædbarnsterapi være med til at sætte ord på de oplevelser.

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 9

Støtte til forældre 
Meget ofte er støtte til forældre en forudsætning for en ”god anbringelse” af et barn i familiepleje, opholdssted eller på døgninstitution eller lign.

Supervision og coach
Udgangspunktet i supervisionen er det professionelle nærvær, fagligt og personligt lederskab i en
kombination af systemist og objektrelations tænkning. Ligeledes er afsættes altid arbejdspladsens
målsætning og daglige praksis.