Brochurer

Spædbarnsterapi og metode
Traumatiske oplevelser i løbet af de første leveår kan medføre vedvarende dysfunktion i barnets liv, og her kan Spædbarnsterapi være med til at sætte ord på de oplevelser.

Støtte til forældre 
Meget ofte er støtte til forældre en forudsætning for en ”god anbringelse” af et barn i familiepleje, opholdssted eller på døgninstitution eller lign.

Supervision og coach (voksen/familieområdet)
Udgangspunktet i supervisionen er det professionelle nærvær, fagligt og personligt lederskab i en
kombination af systemist og objektrelations tænkning. Ligeledes er afsættes altid arbejdspladsens
målsætning og daglige praksis.